dr Marcin Romanowski 

 

Jako poseł i prezes Suwerennej Polski okręgu 7 stoję na straży Lubelszczyzny i Waszych interesów.

Tu jest Polska!

Wcześniej jako wiceminister, a teraz jako poseł z powodzeniem realizuję liczne projekty podnoszące jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Zapraszam do współpracy i zachęcam do śledzenia mojej aktywności!

 

Tu jest POLSKA!

Moje projekty dla Polski

Ustawy i inicjatywy ogólnopolskie, których jestem autorem lub w które jestem zaangażowany.

Ustawa o ochronie dzieci

Rodzina jest fundamentem, wartością, którą trzeba chronić za wszelką cenę. >

Ustawy antyprzemocowe

Rodzina jest dla nas wszystkich ogromną, podstawową wartością. >

Fundusz sprawiedliwości

Pomoc od profesjonalnego prawnika, psychologa bądź innego specjalisty. >

Edukacja prawna

Edukacja prawna jest podstawą każdego  demokratycznego społeczeństwa. >

Cyberbepieczeństwo

Nieustanny postęp technologiczny codziennie zmienia otaczającą nas rzeczywistość. >

Klinika budzik dla dorosłych

Życie to najwspanialszy dar, o który powinniśmy się troszczyć. Klinika budzik „budzi do życia”. >

Twój głos to przyszłość Polski!

Projekty podnoszące jakość życia i bezpieczeństwo

Wsparcie i porady prawne dla mieszkańców

Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach na Lubelszczyźnie

Działalność na rzecz Polski, aktywne pisanie ustaw

Aktualności

Aktywność w mediach społecznościowych

Poseł zwykłych ludzi!

Bądźmy w kontakcie!

Masz pytanie, chcesz wspólnie działać dla Polski? Napisz!

15 + 13 =

dr Marcin Romanowski 2024 Polska to Przyszłość!